ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 16.05.2019 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 15.05.2019 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza gminy Lidzbark Warmiński, termin realizacji do końca 2019 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2019- 60.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Nasza wieś Ignalin” na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Ignalin” – kwota dotacji: 59 961,50 zł.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen