ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 24.09.2018r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 21.09.2018r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, termin realizacji do końca 2018r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 3.200,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń” na realizację zadania pn. „Jesień życia w kolorach tęczy” – kwota dotacji: 3.150,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen