ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 13.04.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 12.04.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Zadanie: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, termin realizacji do końca 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 6.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie na realizację zadania pn. „MDP naszą przyszłością – organizacja 2-tygodniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie 2018r.” – kwota dotacji: 2.000,00 zł.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu na realizację zadania pn. „Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Rogóż” – kwota dotacji 2.000,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen