Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – pobierz