Lidzbark Warmiński 09.03.2023r.
OŚN.6840.11.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w obrębie Drwęca.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze w budynku nr 4 położonym na działce oznaczonej nr 94 o pow. 2,3300 ha w obrębie Drwęca. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 63,5m2, posiada on 5 pomieszczeń użytkowych w tym pokój na poddaszu. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,4m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 25,7m2. Ściany i stropy lokalu mieszkalnego otynkowane tynkiem wapiennym. Stolarka okienna wymieniona, stolarka drzwiowa pochodzi prawdopodobnie z okresu budowy – 1910 r. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągową bez rozbudowy sieci w mieszkaniu (występuje tylko zasilenie). Ogrzewanie tradycyjne – piecowe. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 196/1000.
Księga wieczysta OL1L/00009635/3 .

Cena wywoławcza 60.000,00 zł. Wadium 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzedni przetarg: 09.02.2023r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email