ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sołectwo Runowo liczące prawie 370 mieszkańców jest jedną z większych wsi w gminie Lidzbark Warmiński. Miejscowa społeczność angażuje się w działania na rzecz wsi, co znacznie podnosi jej atrakcyjność. Cykliczny udział w gminnym konkursie „Estetyczna Wieś” integruje mieszkańców, pobudza do aktywności społecznej oraz zachęca do czynnego decydowania o miejscu, w którym żyją.  

We wsi Runowo prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka na czele z Sołtys Reginą Frydrycką oraz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która prowadzi wiele cennych inicjatyw i projektów na rzecz dzieci i lokalnego społeczeństwa. Mieszkańcy wsi doceniają rolę biblioteki i świetlicy wiejskiej, z której chętnie korzystają. Ich życie kulturalne związane jest także z zespołem muzycznym „Czesław Band”, w skład którego wchodzą mieszkańcy Runowa i okolicznych miejscowości.

Liderem wsi, a zarazem radnym gminnym jest Krzysztof Szram, który motywuje wszystkich mieszkańców do działania. Poprzez realizacje wielu projektów i oddolnych inicjatyw, mieszkańcy z większą ochotą i zaangażowaniem podejmują prace w ramach czynów społecznych w miejscach użyteczności publicznej, jak również dbają o estetykę własnej zagrody i jej otoczenia.

Tegoroczną oddolną inicjatywą mieszkańców jest upiększenie parku w Runowie poprzez zmianę podłoża i dosadzenie nowych roślin. Dzięki wspólnemu działaniu park stanie się przyjemnym miejscem dla mieszkańców. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis przyznaje, iż podejmuje szereg działań związanych ze wspieraniem sołectw w pracach upiększających wieś. Czasami jest to dowóz kruszywa, a czasami użyczenie sprzętu na place czy właśnie wiejskie parki. Dobry kontakt i owocna współpraca z sołtysami i radnymi daje dobre efekty i zadowolenie mieszkańców. Korzysta na tym również gmina, gdyż zadbane wsie są  jej wizytówką.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen