ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 Działka nr 6/8 o pow. 4,2900 ha, położona jest przy drodze krajowej nr 51, odległości ok. 3 km od Lidzbarka Warmińskiego. W obwiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Odległość przyłącza od sieci wodociągowej ok. 250 m, natomiast przyłącze elektryczne znajduje się na działce.

Markajmy Markajmy6/8

Działka Nr 59/11 o pow. 1,8400 ha, położona ok. 50 m od drogi krajowej nr 51 ok. 3 km od Lidzbarka Warmińskiego. W panie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
Przyłącze sieci wodociągowej i elektrycznej przy granicy działki.Markajmy Markajmy59/11

 

 Działki nr nr 2/25 i 2/26 o pow. łącznej powierzchni 2,1543 ha, położone są przy drodze krajowej nr 51 ok. 3 km. od Lidzbarka Warmińskiego. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński przeznaczone są jako tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Infrastruktura istniejąca: sieć wodociągowa przy granicy działki, elektryczność na działce.Markajmy Markajmy2/26

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen