ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

W dniu 28.11.2013 r podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru i pieczęci Gminy Lidzbark Warmiński oraz zasad ich stosowania.

Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego weszła w życie 19.12.2013 r.

Uzasadnienie Znaków Gminy Lidzbark Warmiński

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński leży w centralnej części Warmii, na pojezierzu Olsztyńskim, w powiecie Lidzbarskim województwa Warmińsko – Mazurskiego. Okala miasto Lidzbark Warmiński, które prawa miejskie ma od 1308 r. a od ok. 1350 r. do 1795 r. było stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich.
Gmina ma powierzchnię 371 km. Ludność w 55 miejscowościach gminy wynosi 7000 osób. Użytki rolne zajmują 56 % powierzchni gminy, lasy – 28 % pow. Sieć wodną tworzy główna rzeka Warmii – Łyna i jej dopływy oraz trzy jeziora – Blanki, Symsar i Wielochowskie.

Najważniejszą gałęzią gospodarki gminy jest rolnictwo, w którym główna rolę odgrywa hodowla bydła mlecznego. Istniejące na terenie gminy małe przedsiębiorstwa prowadzą głównie działalność handlową i usługową. Dzięki walorom krajobrazowym i możliwości uprawiania sportów wodnych rozwija się turystyka i agroturystyka.

Jedynymi zabytkami w gminie są kościoły i kapliczki warmiński. Kościoły gotyckie (przebudowane w XVII – XIX w.) są w Babiaku, Blankach, Kłębowie, Rogóżu i Runowie, barokowe w Ignalinie, Kraszewie i Pilniku, a neogotyckie w Kochanówce i Jarandowie. Charakterystycznym elementem w krajobrazie gminy są kapliczki, których na terenie jest ponad 200, z czego 69 jest zapisanych w gminnym rejestrze zabytków.
Historia gminy ściśle związana jest z historia miasta. Jedynym ważnym wydarzeniem w historii gminy była bitwa, jaka 10 marca 1807 r. stoczyły pod Ignalinem wojska napoleońskie z połączonymi siłami Rosji i Prus.

W rozważaniach, jakie ma być godło herbu gminy, uznano że gminę najlepiej będzie reprezentować wizerunek kapliczki warmińskiej. Za zwór posłużyła kapliczka ze wsi Kraszewo. Dla podkreślenia związków z miastem Lidzbark Warmiński, godło to umieszczono w polu błękitnym tarczy herbowej (takim jak w herbie miasta). Barwa błękitna i biała są barwami maryjnymi.
Barwy weksyliów (flaga, flaga stolikowa i banner) wywiedziono z barw herbu – białej gonfanonu i błękitnej pola tarczy herbowej. Ze względu na kształt godła zrezygnowano z zaprojektowania flagi heraldycznej (godło na błękitnym płacie). Uznano, że godło herbu gminy Lidzbark Warmiński najlepiej będzie się prezentowało na szerszym pasie środkowym płata podzielonego pionowo na pasy błękitne i białe. Trzy pasy błękitne symbolizują trzy jeziora na terenie gminy.
W polu pieczęci umieszczono samo godło herbowe, gdyż dzięki temu może być dużo większe niż byłoby gdyby znalazł się tam cały herb.

Herb Gminy Lidzbark Warmiński

herb

 

Flaga Gminy Lidzbark Warmiński

flaga

 

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen