ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Dobiegła końca kadencja 2014 – 2018 sołtysów i członków rad sołeckich w naszej gminie. Podczas sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński, 11 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował sołtysom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, zaangażowanie oraz troskę o mieszkańców. Obecnym na sesji Sołtysom, Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki i drobne upominki z życzeniami dalszych sukcesów w życiu osobistym.

– Proszę, przyjmijcie serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnią współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie i wkład pracy w pełnieniu funkcji sołtysa – powiedział Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

Podczas sesji przywitano również nowo wybranych sołtysów na kadencję 2018 – 2023. W gminie funkcjonuje 40 sołectw, w siedmiu  z nich doszło do zmian na stanowisku sołtysa. W obecnym składzie jest  21 kobiet pełniących tę funkcję, oraz 19 mężczyzn.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym sołtysom i wręczył im akty nominacji.

1          Czeryba Anna                          Babiak
2          Kuczyńska Lucja                    Blanki
3          Bogdanowicz Agnieszka       Bobrownik
4          Sawicki Piotr                           Bugi
5          Mandziak Stefan                    Drwęca
6          Werbicki Marek                     Ignalin
7          Budzińska Irena                     Jagoty
8          Stańczak Halina                     Jarandowo
9          Kropornicka Beata                 Kaszuny
10        Hałuszczak Małgorzata         Kierz 
11        Pergoł Natalia                          Kłębowo
12        Filipiak Ewelina                      Knipy  
13        Mikulski Krzysztof                 Kochanówka
14        Nisio Dorota                            Koniewo 
15        Olejnik Michał                         Kotowo  
16        Pieńkowska Wiesława            Kraszewo
17        Zając Daniel                             Lauda    
18        Danielewski Wiesław             Łabno  
19        Sartanowicz Marzanna          Łaniewo
20        Balukiewicz Kazimierz          Markajmy 
21        Szostak Wiesław                      Medyny 
22        Mulański Ryszard                  Miejska Wola 
23        Gadomski Ireneusz                Miłogórze 
24        Salwa Marek                            Morawa
25        Milun Arkadiusz                     Nowa Wieś Wielka
26        Kimbar Tomasz                       Nowosady 
27        Kopal Elżbieta                         Pilnik   
28        Maconko Emma                      Pomorowo 
29        Żamejć Andrzej                       Redy   
30        Łobata Joanna                        Rogóż
31        Frydrycka Regina                    Runowo  
32        Końka Iwona                           Sarnowo
33        Korosteńska Agnieszka         Stryjkowo 
34        Gawryś Anna                           Suryty
35        Szyszko Janusz                        Świętnik 
36        Kwiatkowski Marcin              Wielochowo 
37        Palimąka Lidia                        Workiejmy
38        Baran Agnieszka                     Wróblik  
39        Marciniak Włodzimierz         Zaręby
40        Majdak Grzegorz                    Żytowo  

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen