NOTATKA  SŁUŻBOWA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

stosownie do Zarządzenia Nr 620/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 000 złotych netto.

 

  1. Zamówienie dotyczy:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:

Zagospodarowanie placu przy budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”.

  1. Szacunkowa wartość zamówienia: 000,00zł brutto, co stanowi 24.390,00zł netto. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
    z zachowaniem konkurencyjności w formie zaproszenia ofertowego.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2024 r.
  2. Na zapytanie ofertowe nr 7011.7.2024.DB z dnia 27.03.2024r., 

do dnia 09.04.2024r.,  do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty cenowe:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

w zł

Cena oferty

netto

w zł

Podatek

VAT

%

Ocena oferty
liczba punktów
ogółem
Uwagi
      1. Górecki Architekci
Sp. z o.o.
Al. Waszyngtona 112/116
lok. 90
04-074 Warszawa
tel. 502-520-840
e-mail:
gorecki@gorecki-arch.pl
 

 

49.200,00zł

 

 

40.000,00zł

 

 

23%

 

 

71,14

 
      2. Architekt
Radosław Guzowski
ul. Woronicza 31/266
02-640 Warszawa
tel. 793-331-707
guzowski@rgarchitekt.com
 

52.890,00zł

 

43.000,00zł

 

23%

 

66,18

  

                   

 

      3. JNS Sp. z.o.o
Katarzyna Klimek
ul. Pułaskiego 3
35-011 Rzeszów
tel.530-906-332
kasia@ipoi.pl
 

60.270,00zł

 

49.000,00zł

 

23%

 

 

58,07

 

 
     4. Sztuka Krajobrazu
Pracownia Projektowa
Emilia Chęć
ul. Kresowa 8/19,
20-215 Lublin
tel. 510-288-189
e-mail:
pracowania@sztukakrajobrazu.eu   
 

77.900,00zł

 

77.900,00zł

 

 

zw

 

 

44,93

 
    5. TRAZA
Pracownia Projektowa
Zbigniew Brążkiewicz
ul. Podleśna 2
11-130 Orneta
tel. 500-820-898
e-mail:
orneta@onet.pl
 

35.000,00zł

 

 

35.000,00zł

 

 

 

zw

 

 

100,00

 
     6. „GreCAD” U.P.B.H.
mgr inż. Piotr Greinke
ul. A. Mickiewicza 18a
83-400 Kościerzyna
tel. 609-752-978
e-mail: biuro@grecad.pl
 

72.570,00zł

 

 

59.000,00zł

 

 

 

23%

 

 

48,23

 

 

  1. Do oceny ofert zastosowano kryterium: cena 100%
  2. 6. W związku z tym, że najniższa złożona oferta, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia.

     

 

Sporządził w dniu  15.04.2024r.

Insp. Dariusz Brzyski                                                                                    

                                                                                                                                             Zatwierdzam                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                       Lidzbark Warmiński

                                                                                                                                  mgr inż. Fabian Andrukajtis     

Print Friendly, PDF & Email