ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 08.03.2018r.

GOŚ. 6840.2.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość oznaczona nr 26/5 o pow. 0,0104 ha położona w miejscowości Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. Działka położona jest przy drodze Runowo – Łaniewo.

 

Księga wieczysta OL1L/00015444/2.

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele mieszkaniowe z przewagą zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05.04.2018r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 17, tel./fax. 89 767 32 74. w 17.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen