ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 09.08.2018r.

GOŚ.6840.8.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Koniewo.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 112/1, obręb Koniewo
o powierzchni 0,7900 ha. Działka położona w miejscowości Koniewo w odległości około
5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka w kształcie nieregularnym, graniczy z drogą utwardzoną, rzeką Elmą oraz gruntami rolnymi. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa,
w pobliżu sieć energetyczna.

Księga wieczysta OL1L/00028904/9.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Przetarg odbędzie się 11 września 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 07.09.2018r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen