ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 24.05.2018r.

GOŚ.6840.22.2015.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Blanki.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Działka z bezpośrednim dostępem do jeziora.

Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + VAT. Wadium 20.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 08.05.2018r.

W obowiązującym planie zagospodarowania ww. działka oznaczona jest symbolem MT 3 – indywidualna zabudowa rekreacyjna i ZP – zieleń urządzona – teren plaży trawiastej i urządzeń sportowych.

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 21.06.2018r. na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel./fax. 89 767 3274. w 17.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen