Lidzbark Warmiński 21.01.2021r.

OŚN.6845.5.2020.ŻA

 

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości (200 m2) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/10 o pow. 0,44 ha, położonej w obrębie Jarandowo. Kształt przeznaczonej do dzierżawy części to prostokąt 10 x 20 m. Teren istniejących i projektowanych sadów i ogrodów oraz zieleni parkowej. Teren przeznaczony na ogród przydomowy

Księga wieczysta OL1L/00028277/4.

Czynsz dzierżawny 20,00 zł. Wadium 4,00 zł.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny

 

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 lutego 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 14, tel./fax 89 767 32 74 w. 14.

Print Friendly, PDF & Email