ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Od 1 czerwca, przez cały okres wakacji piętnaścioro dzieci ze wsi Stryjkowo uczestniczyło w cyklu zajęć realizowanych w ramach projektu „Nasi Najmłodsi”. Projekt został zrealizowany w ramach programu MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, którego wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie.

Głównym celem projektu był rozwój zainteresowań 15-osobowej grupy dzieci ze wsi Stryjkowo poprzez organizację warsztatów plastycznych i animacyjnych oraz organizację wyjazdów. Wszystko po to, aby zintegrować dzieci i poprawić ich aktywność. Dzięki zorganizowanej formie spędzania wolnego czasu dzieci miały okazję lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.  

Zajęcia odbywały się w wydzielonej salce w remizie OSP, pełniącej rolę świetlicy wiejskiej. Podczas warsztatów z profesjonalnym plastykiem, dzieci rozwijały swoje zdolności i poznawały inne techniki malarskie. Na potrzebę tych zajęć zostały zakupione  materiały, a co ważniejsze – krzesła, których dotąd brakowało w remizie OSP. Na zakończenie warsztatów przeprowadzony został konkurs plastyczny „Moja Wieś”. Zajęcia animacyjne miały na celu poprawić sprawność fizyczną dzieci, oraz nauczyć ich zdrowego współzawodnictwa. Organizowane były konkurencje sportowe oraz gry i zabawy integrujące grupę. W sierpniu odbył się wyjazd do kina Ignacy Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Dzięki projektowi „Nasi najmłodsi” poprawiła się współpraca między mieszkańcami wsi, a lokalne społeczeństwo zintegrowało.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR