Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Ogłoszony nabór dotyczy następujących konkursów:
1. 1/2022 – TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1297

2. 2/2022 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1298

3. 3/2022 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – START-UP
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1299

4. 4/2022 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1300

5. 5/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1301

Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 10 do 24 lutego 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące konkretnych konkursów na naszej stronie internetowej.(powyższe linki)

Konsultacje projektów: WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z DORADCĄ W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ.
Zapraszamy do aplikowania!

Print Friendly, PDF & Email