ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest za pośrednictwem Gminy.

 

Realizacja zadania obejmuje dofinansowanie w wysokości 85% ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, do kosztów demontażu i zabezpieczenia pokrycia dachowego, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowo – cementowych pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Lidzbark Warmiński.

Pozostałe 15% kosztów pokrywa osoba wnioskująca.

 

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z wykonaniem nowych pokryć dachowych.

 

Termin składania wniosków:

do 12 marca 2018r.

 

osobiście w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński

(ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński)

w pokoju nr 17, jak również za pośrednictwem poczty.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem

tel. (89) 767 32 74 w. 17.

 

Wnioski dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński lub na stronie internetowej pod adresem http://gminalidzbark.com.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen