ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W związku z reformą szkolnictwa, Gminy Lidzbark Warmiński również nie ominęły prace remontowe związane z przystosowaniem szkół do 8–letniego systemu nauczania.  Zmodernizowanie zastały Szkoła Podstawowa w Kłębowie oraz Szkoła Podstawowa w Runowie. Celem wydzielenia sal lekcyjnych dla klasy siódmej oraz ósmej, w Szkole Podstawowej w Kłębowie przebudowane zostały trzy pomieszczenia. Wmurowana została ścianka działowa w szatni, dzięki czemu szkoła uzyskała nową salę lekcyjną. Z istniejącej sali nauczania początkowego poprzez wmurowane ścianki działowej wydzielono nieduże pomieszczenie, przeznaczone na szatnię. W jadalni, która była połączona z salą wielofunkcyjną wmontowano mobilną ścianę rozsuwaną, czego efektem było uzyskanie sali rekreacyjnej oraz Sali lekcyjnej. Dostosowane zostało oświetlenie do wymogów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

          W Szkole Podstawowej w Runowie przebudowany został hol – wbudowana została ścianka działowa wyodrębniająca nową salę lekcyjną. W szkole w Runowie również zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie. Przemalowane zostały także ściany.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR