ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W dniu 29.09.2017 r. zakończono inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117029 N w miejscowości Kłębowo i Świętnik” na długości 1630 mb. Zadanie zrealizowano dzięki otrzymaniu środków finansowych w wysokości 90 tys. zł z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Decyzja o modernizacji przedmiotowej drogi podyktowana była jej złym stanem technicznym. Droga na całej długości nie posiadała rowów odwadniających, a pobocza były znacznie zawyżone. W okresie wiosennym i jesiennym poruszanie się drogą było utrudnione ze względu na liczne koleiny i zastoiska wodne.

Zakres prac modernizacyjnych objął m.in.: wycinkę zakrzaczenia, usunięcie starych karp, wykonanie rowów odwadniających korpus drogi, poszerzenie jezdni do 5 mb wraz z wykonaniem poboczy, miejscową wymianę gruntu, wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen