ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

1Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż zrealizowało projekt ze środków Unii Europejskiej pn. „MKIS – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1, na który otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 700 tys. zł.

Stowarzyszenie podjęło się realizacji projektu nie tylko w swojej miejscowości gdzie działa, ale również w Kraszewie i Runowie. Projekt przeznaczony był dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w wieku 15-24 lat. Uczestnicy spotykali się w trzech świetlicach wiejskich przez ponad dwa lata, trzy razy w tygodniu, od godziny 16.00 do 20.00. W ramach prowadzonych Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej w Rogóżu, Kraszewie i Runowie dzieci i młodzież brali udział w bezpłatnych zajęciach i warsztatach: tańca z ogniem, tańca nowoczesnego, zajęć artystycznych, zajęć z przedsiębiorczości oraz wielu innych. Uczestnicy zostaną objęci także wsparciem psychologiczno – pedagogicznym. Partnerem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, który będzie prowadził MKIS w Kraszewie.
Świetlice wiejskie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, w tym urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablice suchościeralne, rzutniki multimedialne, ekrany projekcyjne, ponadto zostaną wyposażone w meble.

mkis.rogóż.com.pl/

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen