Szok, niedowierzanie oraz niepokój wzbudziła informacja o chuligańskim napadzie na Pana Fabiana Andrukajtis – Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Wszyscy pracownicy są zbulwersowani zachowaniem człowieka, który dopuścił się takiego czynu. Mówimy kategoryczne „NIE” przemocy zarówno słownej jak i fizycznej. Nie godzimy się na takie traktowanie funkcjonariusza publicznego, który biorąc udział w charytatywnym wydarzeniu został brutalnie pobity.

Pan Fabian Andrukajtis został wybrany na wójta w demokratycznych, powszechnych wyborach, ponieważ to mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński, obdarzając go społecznym zaufaniem, dokonali takiego wyboru.

My, pracownicy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i jednostek podległych, stajemy dzisiaj murem za swoim szefem. Wiele razy słyszeliśmy, że jesteśmy jak jedna duża rodzina i ta rodzina teraz deklaruje bezwarunkowe wsparcie osobie, która kieruje naszą instytucją i reprezentuje na zewnątrz wszystkich mieszkańców gminy. Osobie, która szanuje i ceni swoich współpracowników, która w kontaktach międzyludzkich wykazuje się empatią i zrozumieniem, która uważnie wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności i która te potrzeby realizuje z poszanowaniem każdego człowieka i zachowaniem obowiązującego prawa.

Nie godzimy się na stosowanie przemocowego, publicznego samosądu przez człowieka niezadowolonego z rozstrzygnięcia sprawy. Tego rodzaju zachowanie budzi odrazę i jest sprzeczne z podstawowymi wartościami społeczeństwa demokratycznego. Każdy z nas chciałby się czuć bezpiecznie, a życie pokazuje, że brutalne zachowania poprzez stosowanie przemocy słownej i fizycznej, są zjawiskami coraz częściej dotykającymi osoby, które pełnią funkcje publiczne. Nie godzimy się na propagowanie języka nienawiści, który staje się użytecznym narzędziem do popełniania przestępstw, w efekcie zakończonych tragedią. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć tragedię prezydenta Gdańska, który został brutalnie zamordowany podczas pełnienia obowiązków służbowych. My, jako pracownicy samorządowi obawiamy się takiej agresji, która przez społeczne przyzwolenie może dotknąć każdego z nas. Nie należy bagatelizować tego zdarzenia, bo był to ewidentny akt przemocy. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj wielu z nas nie wie jakich użyć słów wsparcia czy pocieszenia w tej dość dramatycznej sytuacji, jednak chcielibyśmy aby ten nasz głos był słyszalny przez opinię publiczną. Ten akt przemocy powinien zostać napiętnowany, a osoba, która się tego dopuściła powinna ponieść konsekwencje swojego czynu. Niech zamkną usta wszyscy, którzy w sposób ironiczny wypowiadają się na temat tego zajścia, którzy w social mediach czują się anonimowi i szerzą nieprawdziwe informacje dotyczące tego zdarzenia. Nie godzimy się na „wyciszenie tej sprawy”, bo dzisiaj dotknęło to naszego włodarza, a jutro może przydarzyć się innym osobom pełniącym funkcje publiczne, podejmującym na co dzień decyzje zgodne z prawem i dla dobra ogółu, a być może niezgodne z oczekiwaniami jednostki. Liczymy, że ze strony odpowiednich organów zostaną podjęte szybkie działania i obiektywne decyzje, które doprowadzą do wyjaśnienia i zakończenia sprawy.

Od prawie ośmiu lat Pan Fabian Andrukajtis sprawuje zaszczytną funkcję Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Wykonywane obowiązki służbowe wymagają wielu umiejętności w realizowaniu zadań własnych i zleconych jednostce samorządu terytorialnego. Niejednokrotnie wiąże się to z podejmowaniem trudnych decyzji. Przebywając z nim na co dzień wiemy doskonale, że niełatwa jest praca samorządowca, ale Pan Wójt traktuje ją jako pasję, a nie obowiązek, co daje zarówno jemu, jak i nam ogromną siłę do działania i jeszcze większą motywację.

Od dłuższego czasu sytuacja społeczno-gospodarcza naszego państwa jest coraz trudniejsza. Na samorząd terytorialny nakłada się coraz więcej zadań służących zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców, a ich realizowanie przyczynia się do poprawy jakości ich życia i niwelowania skutków zaistniałego kryzysu. Pod kierownictwem Pana Wójta jesteśmy dobrze przygotowani do pracy samorządowej, otwarci na wyzwania i pomimo wielu trudności od nas niezależnych nasza Gmina rozwija się i pięknieje.

Jesteśmy przygnębieni zdarzeniem, które przyczyniło się do zagrożenia zdrowia i życia naszego włodarza, które nas również bardzo boleśnie doświadczyło. Jest okres przedświąteczny i zamiast cieszyć się zbliżającymi świętami zamartwiamy się zaistniałą sytuacją. Chcielibyśmy, żeby wrócił do zdrowia i do pracy z nami. Potrzebujemy bezpośredniego kontaktu, ponieważ bardzo liczymy się z jego cennymi radami i wskazówkami. Deklarujemy nasze wsparcie oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Sygnatariuszami tego listu są również Radni Gminy Lidzbark Warmiński wraz z Przewodniczącym oraz sołtysi, którzy pełniąc funkcje publiczne narażeni są na zjawiska przemocy wobec podejmowanych decyzji związanych z realizacją zadań zabezpieczających codzienne potrzeby mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Wszyscy chcielibyśmy tym samym wyrazić jak mocno jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem i podkreślić jak bardzo sprzeciwiamy się przemocy stosowanej wobec drugiego człowieka.

Print Friendly, PDF & Email