ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
 
 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” będzie przeprowadzać nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 2 do 16 lipca 2018 roku na:
 
 
 

 
a) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – start-up (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=431);
 
 
c) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=428);
 
 
 
Logo LGD
 
image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen