ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim ogłosiła konkurs na plakat profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień z hasłem (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, przemoc). Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z podziałem na 3 grupy:  klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz  gimnazjum. Komisja wyłoniła zwycięzców:

 

W kategorii klas I – III zwyciężyli:

 

I miejsce – Piotr Wyszomirski – SP w Kraszewie

II miejsce – Aleksandra Talara – SP w Kraszewie

III miejsce – Karolina Żechowska – SP w Kraszewie

 

W kategorii klas IV – VII zwyciężyli:

 

I miejsce – Antonina Sajkowska – SP w Kraszewie

II miejsce – Katarzyna Jarząbek – SP w Kraszewie

III Miejsce – Joanna Targońska – SP w Rogóżu

 

W kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyli:

 

I miejsce – Alicja Baraniak – SP w Kraszewie – oddział gimnazjalny

II miejsce – Sylwia Lipczak – SP w Kraszewie – oddział gimnazjalny

III Miejsce – Maciej Stężewski – SP w Kraszewie – oddział gimnazjalny

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen