ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza twórców i artystów do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda – 5 000 zł

II Nagroda – 3 000 zł

III Nagroda – 2 000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r.

Regulamin i karta zgłoszeń dostępne na stronie www.warmia.mazury.pl

 

 

 

Foto:pobrane z https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/3654-pamiatka-regionu-warmii-i-mazur-czyli-wazny-element-promocji-regionu

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen