W wyniku przeprowadzenia konkursu na najciekawsze hasło promujące gminę Lidzbark Warmiński Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Tomasz Kołodziejczyk – Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
  2. Iza Mikuło – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński
  3. Ewelina Bardońska – Banach – po. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
  4. Joanna Gowkielewicz – inspektor ds. promocji, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński

nie wyłoniła zwycięskiego hasła.

Uzasadnienie:

Zgłoszenia na hasło promujące Gminę Lidzbark Warmiński przyjmowane były do 11 czerwca br. Wpłynęło 7 propozycji. Komisja Konkursowa dnia 13 czerwca br. dokonała oceny nadesłanych prac. Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa, na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Konkursu nie wyłoniła zwycięskiego hasła. Według Komisji żadne z haseł w sposób jednoznaczny nie nawiązywało do najważniejszych atutów gminy. W związku z tym Komisja Konkursowa nie przyznała głównej nagrody. Uczestnikom konkursu dziękujemy za poświęcony czas.

Print Friendly, PDF & Email