ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
o powierzchni 1,0600 ha,  położona w zachodniej części wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 513. Działka w kształcie prostokąta, teren lekko  pofałdowany. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km.  Księga wieczysta OL1L/00028558/8.

 

Cena wywoławcza 60.000,00 zł +23% VAT. Wadium 6.000,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.05.2019r., 8.07.2019r., 03.09.2019r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/285/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 10.11.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignalin, gmina Lidzbark Warmiński działka oznaczona jest symbolami: MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, KDW – teren dróg wewnętrznych oraz ZN – teren zieleni naturalnej

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 8 listopada 2019r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

 

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen