Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński do wzięcia udziału w IX Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii”.

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Pilniku oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie.

Celem konkursu jest m.in. poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka polskiego, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, oraz popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego – przeprowadzonego w szkołach do 31 marca 2023 r. oraz gminnego (finałowego), który odbędzie się w 24 kwietnia 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku o godz. 10.00.

Informujemy, iż laureaci etapu międzyszkolnego w terminie do 14 kwietnia 2023 r. muszą dostarczyć do Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim pok. 22 kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego.

Karta zgłoszenia dostępna jako załącznik regulaminu.

IX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY _ regulamin

Print Friendly, PDF & Email