Drodzy mieszkańcy,
z dniem 30.11.2022r. zakończono realizację projektu pt. ”Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu „Łamiemy bariery”.

Celem było ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z ograniczeniami w zakresie mobilności, z terenu gminy Lidzbark Warmiński, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door to door oraz likwidację barier architektonicznych budynku mieszkalnego w miejscowości Kochanówka.

Usługa transportu door – to – door jest jednak nadal realizowana przez Gminą Lidzbark Warmiński, na warunkach obowiązujących w ww. projekcie. Transport będzie organizowany w okresie trwałości projektu tj. do 31.07.2025r.

Zamówienia przejazdu dokonać można:
• telefonicznie pod numerem telefonu 89 767 32 74 w. 23 lub 530 298 519
• bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński pokój 23
• mailowo na adres gminalidzbark@pnet.pl wypełniając formularz zgłoszenia zamówienia na przewóz oraz oświadczenie użytkownika o spełnianiu kryteriów skorzystania z usługi transportu door to door; dokumenty do pobrania http://gminalidzbark.com/door-to-door/
• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński , wypełniając formularz zgłoszenia zamówienia na przewóz oraz oświadczenie użytkownika o spełnianiu kryteriów skorzystania z usługi transportu door to door ; dokumenty do pobrania http://gminalidzbark.com/door-to-door/
• za pośrednictwem innych osób lub instytucji wspierających.

 

Print Friendly, PDF & Email