ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 NA SPRZEDAŻ  PRZYCZEPY ROLNICZEJ PALMS 800, STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

 

Znak sprawy : BIN.2600.8.2020.KA                       Data : 16.03.2020r.

 

w III przetargu ofertowym jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę :

F.H.U. AGNEX Agnieszka Kołodziej

Zabagnie, ul. Radosna 82

32-340 Wolbrom

która zaoferowała cenę 11.300,00 zł,

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen