INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 

NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.6.2023.PN                  

Data : 26.01.2024r.

 

w  przetargu ofertowym

na sprzedaż grzejników elektrycznych, stanowiących własność
 Gminy Lidzbark Warmiński, który odbył się w dniu 26.01.2024r.

 

wybrano trzy oferty:

 

Numer 1 –       na grzejnik elektryczny numer 16 o mocy 1000 W z ceną 53,00 zł/ brutto

(słownie : pięćdziesiąt trzy złote, 00/100),

 

Numer 2 –       na grzejnik elektryczny numer 22 o mocy 1000 W z ceną 53,00 zł/brutto

( słownie:  pięćdziesiąt trzy złote, 00/100)

 

Numer 3 –       oraz grzejnik elektryczny numer 23 o mocy 1000 W z ceną 53,00 zł/brutto

( słownie:  pięćdziesiąt trzy złote, 00/100)

Print Friendly, PDF & Email