INFORMACJA
UNIEWAŻNIENIE II PRZETARGU OFERTOWEGO
NA SPRZEDAŻ ZRĘBKI DRZEWNEJ
POZYSKANEJ Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Znak sprawy: IZP.2613.1.4.2023.KA Data: 17.07.2023.

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
informuje:
o unieważnieniu II przetargu ofertowego na sprzedaż zrębki drzewnej,
który odbył się w dniu 14.07.2023r.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Nie złożono ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

Print Friendly, PDF & Email