ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

URZĄD GMINY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE :

  • Dnia 15.09.2019r. upływa termin płatności III raty za zobowiązania podatkowe za 2019r. (tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości),

  • Dnia 30.09.2019r. upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r.,

  • W przypadku dokonania wpłaty zaległości podatkowych po terminie płatności zgodnie z Ordynacją podatkową zostaną naliczone odsetki za zwłokę i pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen