ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

I N F O R M A CJ A

o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 200 r.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji, szczegółowo określa uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – akty prawne – uchwały PKW).

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonania zgłoszeń kandydatów na członków OKW, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń informuje się, że Urząd Gminy Lidzbark Warmiński przyjmuje zgłoszenia na członków OKW:

– w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.00;

w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach od 12.00 do 15.00.

Osoby dokonujące zgłoszenia będą mogły wejść do budynku Urzędu, w wyżej wymienionych godzinach, pojedynczo – po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą Urzędu za pomocą videodomofonu znajdującego się przy wejściu głównym do Urzędu.

W tym celu należy nacisnąć przycisk videodomofonu i poczekać na kontakt z pracownikiem obsługującym sekretariat Urzędu;

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może również zostać przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r). tradycyjną pocztą lub w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.

O dotrzymaniu terminu przesłania zgłoszenia do Urzędu Gminy – pocztą lub kurierem–decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy, a nie data jego nadania.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Adres poczty elektronicznej, na który można wysłać zgłoszenie oraz numer telefonu, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony:

gminalidzbark@pnet.pl

tel. 89 767 32 74 wew.18

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen