Informacja o przetargu w dniu 24.02.2022r. na sprzedaż zabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 32/35 oraz nr 32/36 w obrębie Suryty.

1. Zabudowane nieruchomości oznaczone nr 32/36 o pow. 0,3024 oraz 32/35 o pow. 0,0524 ha położone w obrębie Suryty zapisane w księdze wieczystej OL1L/00029744/6 oraz OL1L/00016553/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 600.000,00 zł.
3. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpienia.

Print Friendly, PDF & Email