1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 167/4 o pow. 0,1452 ha położona w obrębie Kraszewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028554/0.
2. Poprzednie przetargi: 01.07.2021r., 29.09.2021r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości 35.000,00 zł + VAT
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

6840.5 informacja o wyniku przetargu 01.2022

Print Friendly, PDF & Email