Lidzbark Warmiński 05.07.2024r.
OŚN.6840.7.2024.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 27.06.2024r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 359/17 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/17 o pow. 0,1046 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł + VAT.
3. Poprzedni przetarg: 25.04.2024r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

Print Friendly, PDF & Email