Lidzbark Warmiński 24.02.2023r.
OŚN.6840.7.2022.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 16.02.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
NR 359/8 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/8 o pow. 0,0248 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 5.000,00 zł
3. Poprzedni przetarg: 01.09.2022r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email