Lidzbark Warmiński 20.05.2022r.
OŚN.6840.22.2021.KJ

Informacja o przetargu w dniu 28.04.2022r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 240/9 o pow. 0,0350 ha, położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00014027/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 60.000,00 zł.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium

Print Friendly, PDF & Email