Lidzbark Warmiński 03.11.2023r.
OŚN.6840.32.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.10.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 59/7 W OBRĘBIE ŚWIĘTNIK.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 59/7 o pow. 1,4600 ha położona w obrębie Świętnik zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029763/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000,00 zł.
3. Poprzedni przetarg: 01.06.2023r., 07.09.2023r.
4. Do przetargu przystąpiło dwóch uczestników.
5. Cena uzyskana w przetargu 61.000,00 zł.
6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości zostali Państwo Bożena i Filip Chlewińscy.

Print Friendly, PDF & Email