Lidzbark Warmiński 03.11.2023r.
OŚN.6840.6.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 07.09.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 359/16 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/16 o pow. 0,1003 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł + VAT.
3. Poprzednie przetargi: 09.02.2023r., 13.07.2023r., 07.09.2023r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email