Lidzbark Warmiński 31.08.2023r.
OŚN.6840.26.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 24.08.2023r.
NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 186/37 W OBRĘBIE MARKAJMY.

1. Zabudowana budynkiem użytkowym nieruchomość oznaczona nr 186/37 o pow. 0,0139 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019510/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 13.000,00 zł + VAT.
3. Cena osiągnięta w przetargu 13.130,00 zł + VAT.
4. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości został Pan Wojciech Kielak.

Print Friendly, PDF & Email