Lidzbark Warmiński 31.08.2023r.
OŚN.6840.24.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 24.08.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 186/31 W OBRĘBIE MARKAJMY.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr działki 186/31 o pow. 0,0189 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019510/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 11.500,00 zł + VAT.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

 

Print Friendly, PDF & Email