INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 344) Urzędnik Wyborczy Gminy Lidzbark Warmiński będzie pełnił swoje dyżury w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. nr 7 (parter) w dniach:

 

 

07 maja 2024 r. (wtorek) w godzinach 1300-1500,

09 maja 2024 r. (czwartek) w godzinach 1300-1500,

10 maja 2024 r. (piątek) w godzinach 1300-1500.

 

 

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione będą w szczególności w celu udzielenia wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji.

 

 

URZĘDNIK WYBORCZY

/-/ Anna Wójcik

Print Friendly, PDF & Email