INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Elblągu I
z dnia 11 marca 2024 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Lidzbark Warmiński obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
– Nr 1
– Nr 2
– Nr 3
– Nr 4
– Nr 5
– Nr 6
– Nr 7
– Nr 8
– Nr 9
– Nr 10,

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Elblągu I
Piotr Wacław Żywicki /dokument podpisany elektronicznie/

 

informacja_o_losowaniach

Print Friendly, PDF & Email