Lidzbark Warmiński 06.05.2024r.
OŚN.6840.8.2024.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 25.04.2024r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 359/20 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/20 o pow. 0,1118 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł + VAT.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email