ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

W czwartek, 22 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lidzbark Warmiński, na której Fabian Andrukajtis został zaprzysiężony na Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

Sesję otworzyła, jako najstarsza wiekiem, radna Lucja Kuczyńska. Obradom przyglądali się zaproszeni goście m.in. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski, Komendant Powiatowy PSP – bryg. Rafał Szymukowicz, Komendant Powiatowy Policji – nadkom. Piotr Koszczał, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień – ppłk Mariusz Witkowski, przewodnicząca Rady Miasta Lidzbark Warmiński – Dorota Michalak, radny powiatowy Jerzy Kielak, przedstawiciel Izby Rolniczej, dyrektorki szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu gminy oraz sołtysi.

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie radni otrzymali od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Renaty Borkowskiej zaświadczenia o wyborze na radnego gminy, a następnie złożyli ślubowanie. Podczas tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy wybrany został Marek Werbicki,Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Iwona Końka i Agnieszka Korosteńska.

Obejmujący stanowisko Wójt Gminy Fabian Andrukajtis otrzymał od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na stanowisko i odczytał rotę ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy oraz dodał: Tak mi dopomóż Bóg”.

Zebrani goście i pracownicy urzędu pogratulowali wójtowi wręczając mu kwiaty i życząc owocnej współpracy na rzecz mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński.

Wójt Gminy podziękował i pogratulował wszystkim nowo zaprzysiężonym radnym, życząc im wielu sukcesów w trudnej pracy samorządowca.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy w kadencji 2018 – 2023 będą nagrywane. Szczegółowy zapis elektroniczny z przebiegu obrad dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen