Dzisiejszego dnia tj. 6 maja 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku odbyła się Pierwsza Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lidzbark Warmiński w kadencji 2024-2029.

Posiedzenie rady otworzyła najstarsza wiekiem radna Lucja Kuczyńska. Obradom przyglądali się zaproszeni goście m.in. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj, cz.p.o Dowódca 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Wojciech Budzisz, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej st. kpt. Tomasz Gowkielewicz, który reprezentował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, radni powiatowi, dyrektorki szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych oraz sołtysi.

Nowo wybrani radni otrzymali od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Grażyny Leśniewskiej zaświadczenia o wyborze na radnego gminy, a następnie złożyli ślubowanie.

Podczas sesji zaprzysiężony na Wójta Gminy Lidzbark Warmiński został Fabian Andrukajtis.

Przeprowadzono głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy, którym został jednogłośnie wybrany Marek Werbicki oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy, którymi zostali: Agnieszka Korosteńska oraz Jan Pałka.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował i pogratulował wszystkim nowo zaprzysiężonym radnym, życząc im wielu sukcesów w trudnej pracy samorządowca.

Radni kadencji 2024 – 2029:

Adamczuk Andrzej

Będziński Marcin

Czeryba Anna

Dryzylenko Jacek

Końka Iwona

Korosteńska Agnieszka

Kuczyńska Lucja

Łobata Joanna

Maconko Anna

Pałka Jan

Piwnicka Joanna

Przywoźny Sławomir

Szram Krzysztof

Tomaszewska Lucyna

Werbicki Marek

Print Friendly, PDF & Email