ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 19.04.2018r.

GOŚ.6840.4.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Marków.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/42, obręb Markajmy
o powierzchni 0,0621 ha. Działka położona w miejscowości Marków w odległości około 800 m od drogi krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bezledy, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00017557/1.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

 

Poprzedni przetarg: 04.04.2018r.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość przeznaczona była częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej, częściowo na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 22 maja 2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 17.05.2018r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.           

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

 

 

 

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen