ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
życzenia
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 04.06.2019r.

IOŚ.6840.9.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

 

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki nr 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu  drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 

Cena wywoławcza 45.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 4.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 16.04.2019r.

 

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka nr 7/24 znajduje się w terenie zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, działka 7/45 tereny zieleni nieurządzonej , działki nr 7/48, 7/49, 7/50, 7/51 i 7/52 stanowią tereny dróg dojazdowych i ciągów pieszych.

 

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 4 lipca 2019r. na konto PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen