ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
życzenia
informacja wpłaty

Lidzbark Warmiński 04.06.2019r.

IOŚ.6840.3.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Rogóż.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 215/1, obręb Rogóż
o powierzchni 0,7000 ha, położona w pobliżu drogi krajowej nr 51. Działka w kształcie trójkąta ze śladami wydobywania kopalin. Obecnie użytkowana rolniczo. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 7 km. Księga wieczysta OL1L/00030825/8.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł.  Wadium 1.500,00 zł.

Poprzedni przetarg:  28.05.2019r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę stanowią tereny rolne.

 

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 4 lipca 2019r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 13, tel./fax 89 767 32 74 w. 13.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen