ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 12.04.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.JU                                                                                                        

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 6/8 o powierzchni 4,2900 ha, położona w Markajmach przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Na przyległym terenie dominują grunty zabudowy wielofunkcyjnej. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00019392/0.

 

Cena wywoławcza 400.000,00 zł + 23 % VAT, wadium 40.000,00 zł.  

 

Poprzedni przetarg: 30.03.2018r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XI/86/11 z dnia 9 września 2011 r. ww. działka jest oznaczona symbolem „MN”, „U”, „ZP”, „ZN”, „KDW” i znajduje się w terenie wielofunkcyjnym: zabudowy mieszkalno-usługowej, usługowej, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej oraz dróg wewnętrznych.

                                                                                                                       

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 08.06.2018r. na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen